Thursday, 20 March 2014

США против Руси: Почему? The Big Picture (Rus)

США против Руси: Почему? The Big Picture 
Frigasday 21 Марс 2014 
по Иегар Sadah-Uthur 
Вопрос: Почему атаковать Русь? А. Он поддерживает Сирию и Иран. 

Вопрос: Почему угрожать войной против Ирана и фактически напасть на Сирию от Фебруа 2011 года по настоящее время? 
А. Иран и Сирия являются сторонниками ХАМАС (правительство Газы с 2006 года) и Хезболла (коалиционного правительства Ливана с 2011 года). 
Иран предоставляет обучение, средства и оружие. Сирия является каналом для них. 

Вопрос: Почему против Хамас и Хезболла? 
А. Эти два, одна во всем мире, отказываются пресмыкаться к Mittel Ост Terror Staat. И все мы знаем ... 

Это неприемлемо! 

Все, кто не поклонится должен умереть. Просто спросите немцев после Второй мировой войны. 

Вопрос: Почему начать войну в Крым? 
Ответ: Потому что, потому что, потому что, потому что …


SSHA protiv Rusi : Pochemu? The Big Picture
Frigasday 21 Mars 2014
po Iyegar Sadah - Uthur
Vopros: Pochemu atakovat' Rus' ? A. On podderzhivayet Siriyu i Iran .

Vopros: Pochemu ugrozhat' voynoy protiv Irana i fakticheski napast' na Siriyu ot Februa 2011 goda po nastoyashcheye vremya ?
A. Iran i Siriya yavlyayutsya storonnikami KHAMAS (pravitel'stvo Gazy s 2006 goda ) i Khezbolla ( koalitsionnogo pravitel'stva Livana s 2011 goda ) .
Iran predostavlyayet obucheniye, sredstva i oruzhiye. Siriya yavlyayetsya kanalom dlya nikh.

Vopros: Pochemu protiv Khamas i Khezbolla ?
A. Eti dva , odna vo vsem mire , otkazyvayutsya presmykat'sya k Mittel Ost Terror Staat . I vse my znayem ...

Eto nepriyemlemo !

Vse, kto ne poklonitsya dolzhen umeret'. Prosto sprosite nemtsev posle Vtoroy mirovoy voyny .

Vopros: Pochemu nachat' voynu v Krym ?
Otvet: Potomu chto , potomu chto, potomu chto, potomu chto ...

No comments:

Post a Comment