Wednesday, 23 April 2014

SNIPPETS #32 WHEN RUSSIA GAVE KRIM TO UKRAINE (SWEDISH)

SNIPPETS # 32
SNIPPETS publiceras i nationens intresse . Inga åtgärder bör härledas till underförstådd . De åsikter som framstårhelt och hållet författarens .
NÄR RYSSLAND GAV KRIM TILL UKRAINA
genom Benn Yogarni

Obduktion av en Empire : Sju ledare som styrde Sovjetregimenav Dmitri Vologonov ( NYC : Free Press , 1997) ( 523pp ) :

s.197 : " År 1938 Nikita Chrusjtjov utsågs förste sekreterare i kommunistpartiet i Ukraina Efter återkomsten till Moskva ett år senare han alltid behållit en soft spot för sina dagar i Ukraina ... ".

s.198 : " Diskussionen i centralkommittén kom till hur man bäst för att fira 300- årsdagen av återföreningen av Ukraina med Ryssland kamrat Chrusjtjov föreslog vi ger dem Krim som en gåva Ingen invände . . " .

s.201 : " . Det formella beslutet fattades den 19 Februa 1954 meddelades i pressen en vecka senare till fullkomlig likgiltighet för allt , till och med Ukraina De användes till den högste ledare att göra ensidiga tillkännagivanden . " .

Hur hade Ryssland erhållits Krim ? Från 1771-1791 Ryska hade kämpat de ottomanska turkarna för innehav av sitt territorium i Krim . I slutet av striderna Ryssland hade fångat .

No comments:

Post a comment